Galeria Instytutu Pedagogiki

Uroczyste wręczenie dyplomów

09 października 2017
czytaj całość

7 października 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu Pedagogiki. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

31 maja 2017
czytaj całość

29 maja 2017 roku w Bibliotece UKW odbyło się Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

Wydarzenie adresowane było do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji), którzy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną metodą zabawy narracyjnej oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez zespół badawczy.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferncja Pedagogów

23 maja 2017
czytaj całość

Dnia 22 maja 2017 w Instytucie Pedagogiki UKW odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Dojrzałość: konteksty celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna.

fot. A.Obiała

czytaj całość…

Dzień Terapii na UKW

09 maja 2017
czytaj całość

Dnia 8 maja 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbył się Dzień Terapii. Impreza została zorganizowana przez pracowników Instytutu Pedagogiki UKW, tj. dr Agnieszkę Kamyk-Wawryszuk z Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii oraz dr Joannę Szymczak z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji. Cieszyła się ona znaczącym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 120 osób – przede wszystkim studentów UKW.

Uczestnicy mieli możliwość zgłębiania wiedzy dotyczącej terapii w sześciu warsztatach oraz pięciu wykładach. Podjęta problematyka dotyczyła między innymi: pracy
z dziećmi ze spektrum autyzmu, pracy z uczniem zdolnym, stymulowania rozwoju motoryki małej dziecka z niepełnosprawnością, przygotowywania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania, arteterapii czy dysleksji. Zarówno warsztaty, jak i wykłady prowadzili głównie terapeuci, a także logopedzi, którzy na co dzień dokonują diagnozy trudności u dzieci oraz projektują programy wspierające ich rozwój (mgr Aurelia Grzmot-Bilska, mgr Anna Krawczyk, mgr Marika Przybylska, mgr Lucyna Górska-Włodarska, mgr Magdalena Mazurkiewicz-Kaczmarek, mgr Joanna Cieślikowska, lic. Adrianna Reszelewska, lic. Aneta Thies, lic. Mateusz Borys). Własnymi doświadczeniami dzielili się również studenci - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Terapii Pedagogicznej działającego w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW oraz studenci logopedii. Spotkania ze specjalistami były wspaniałą okazją do doświadczania, stawiania pytań, czynienia wspólnych rozważań na tematy związane z terapeutyczną pracą z dzieckiem.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącym za chęć dzielenia się własną wiedzą oraz Uczestnikom za autentyczny udział w Dniu Terapii.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Seminarium naukowo-metodyczne podsumowujące realizację projektu badawczego

04 kwietnia 2017
czytaj całość

3 kwietnia 2017 roku w Auli Biblioteki Głównej UKW odbyło się Seminarium naukowo-metodyczne podsumowujące realizację projektu badawczego pn.: Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych uczniom w bydgoskich szkołach publicznych zrealizowanego w ramach Zadania: 2.1.3. Pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach zapisanego w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferencja naukowa: Edukacja obywatelska i patriotyczna w kulturze liberalno-demokratycznej

19 stycznia 2017
czytaj całość

18-19.01.2017 roku na UKW odbyła się Konferencja naukowa: Edukacja obywatelska i patriotyczna w kulturze liberalno-demokratycznej. Wyzwania globalne i lokalne. Konferencja objęta była patronatami: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zorganizował Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań UKW.
fot. A. Obiała

czytaj całość…

Spotkanie naukowe z prof. Stephenem Hicksem

13 stycznia 2017
czytaj całość

W dniach 9-10.01.2017 roku na naszej Uczelni odbyło się spotkanie naukowe z prof. Stephenem Hicksem z Uniwersytetu Rockford w USA pt.: „Idea wolności w edukacji”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań UKW.

Profesor Hicks jest filozofem edukacji oraz etykiem zaangażowanym w promowanie klasycznego liberalizmu. W swoich tekstach często odnosi się do edukacji liberalnej, wskazując na jej trwałe znaczenie dla kształcenia i wychowania. W trakcie pobytu w Bydgoszczy Profesor Hicks wygłosił dwa wykłady na UKW.

Więcej informacji: www.filozofiaedukacji.ukw.edu.pl 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz