Galeria Instytutu Pedagogiki

Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia - spotkanie z prof. Olivierem Francomme

05 grudnia 2017
czytaj całość

W dniach 4–5 grudnia 2017 r., na zaproszenie prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem, gościem UKW w Bydgoszczy był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.

czytaj całość…

JM Rektor wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego

19 października 2017
czytaj całość

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny w dniu 17 października wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego pani mgr Katarzynie Martens z Zespołu Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz". 
Pani Katarzyna Martens jest nauczycielem matematyki w ISoB, przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Ocena efektywności kształcenia szkolnictwa międzynarodowego w Polsce”. Stworzyła autorski program dla przedmiotu matematyka w pięcioletnim programie MYP, który był i jest wykorzystywany przez pozostałych nauczycieli matematyki pracujących w ISoB. Prezentacja dorobku zawodowego mgr Katarzyny Martens pokazała, że posiada ona umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, kulturowego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Komisja składająca się z ekspertów przedmiotowych, przedstawiciela kuratorium, dyrektora szkoły, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Filipiak (z up. JM Rektora przedstawiciela organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz") przyjęła egzamin i w pełni rekomendowała jej wniosek na stopień nauczyciela mianowanego.

czytaj całość…

Uroczyste wręczenie dyplomów

09 października 2017
czytaj całość

7 października 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu Pedagogiki. 

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

31 maja 2017
czytaj całość

29 maja 2017 roku w Bibliotece UKW odbyło się Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

Wydarzenie adresowane było do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji), którzy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną metodą zabawy narracyjnej oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez zespół badawczy.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Konferncja Pedagogów

23 maja 2017
czytaj całość

Dnia 22 maja 2017 w Instytucie Pedagogiki UKW odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Dojrzałość: konteksty celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna.

fot. A.Obiała

czytaj całość…

Dzień Terapii na UKW

09 maja 2017
czytaj całość

Dnia 8 maja 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbył się Dzień Terapii. Impreza została zorganizowana przez pracowników Instytutu Pedagogiki UKW, tj. dr Agnieszkę Kamyk-Wawryszuk z Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii oraz dr Joannę Szymczak z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji. Cieszyła się ona znaczącym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 120 osób – przede wszystkim studentów UKW.

Uczestnicy mieli możliwość zgłębiania wiedzy dotyczącej terapii w sześciu warsztatach oraz pięciu wykładach. Podjęta problematyka dotyczyła między innymi: pracy
z dziećmi ze spektrum autyzmu, pracy z uczniem zdolnym, stymulowania rozwoju motoryki małej dziecka z niepełnosprawnością, przygotowywania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania, arteterapii czy dysleksji. Zarówno warsztaty, jak i wykłady prowadzili głównie terapeuci, a także logopedzi, którzy na co dzień dokonują diagnozy trudności u dzieci oraz projektują programy wspierające ich rozwój (mgr Aurelia Grzmot-Bilska, mgr Anna Krawczyk, mgr Marika Przybylska, mgr Lucyna Górska-Włodarska, mgr Magdalena Mazurkiewicz-Kaczmarek, mgr Joanna Cieślikowska, lic. Adrianna Reszelewska, lic. Aneta Thies, lic. Mateusz Borys). Własnymi doświadczeniami dzielili się również studenci - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Terapii Pedagogicznej działającego w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW oraz studenci logopedii. Spotkania ze specjalistami były wspaniałą okazją do doświadczania, stawiania pytań, czynienia wspólnych rozważań na tematy związane z terapeutyczną pracą z dzieckiem.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącym za chęć dzielenia się własną wiedzą oraz Uczestnikom za autentyczny udział w Dniu Terapii.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Seminarium naukowo-metodyczne podsumowujące realizację projektu badawczego

04 kwietnia 2017
czytaj całość

3 kwietnia 2017 roku w Auli Biblioteki Głównej UKW odbyło się Seminarium naukowo-metodyczne podsumowujące realizację projektu badawczego pn.: Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych uczniom w bydgoskich szkołach publicznych zrealizowanego w ramach Zadania: 2.1.3. Pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach zapisanego w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz