Aktualności

Konferencja: Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie

13 października 2017

Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową: "Współczesne formy handlu ludźmi – rozpoznanie i zapobieganie”. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, 26 października 2017 roku w godzinach 9.30 – 16.30 w Collegium Copernicanum UKW (ul. Kopernika 1).

czytaj całość…

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów do prac badawczo-rozwojowych

13 października 2017

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki UKW) oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedagogów specjalnych pracujących na I etapie edukacji do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018 w trybie konkursowym.

czytaj całość…

Bydgoskie Seminarium Naukowe pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych...

06 września 2017

Zespół Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa 27 listopada 2017 roku do udziału w Bydgoskim Seminarium Naukowym pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? Perspektywy i rekomendacje dla przyszłych badań współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

czytaj całość…

350 tysięcy złotych na program profilaktyczny „Niebieskoocy” w naszej szkole

12 czerwca 2017

Prof. dr hab. Maria Deptuła, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW oraz pracujący pod jej opieką naukową doktorant Szymon Borsich uzyskali w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie w wysokości niemal 350 tysięcy złotych na opracowanie, pilotażową realizację i ewaluację programu profilaktycznego „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej. Tytuł programu jest związany z filmem pod tytułem  „Niebieskoocy”  (scenariusz i reżyseria: Bertram Verhaag), który porusza problem stereotypowego postrzegania i dyskryminacji osób uznanych za inne.

czytaj całość…

Kolejne granty pracowników Instytutu Pedagogiki UKW

22 maja 2017

Dr Wioleta Junik oraz dr Jolanta Jarczyńska, adiunkci z kierowanej przez prof. zw. dr hab. Marię Deptułę Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Instytutu Pedagogiki otrzymały w trybie konkursowym granty z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dr Wioletta Junik uzyskała grant w wysokości 50.000 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych p.t.: Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy w ramach ogłoszonego przez Ministra Zdrowia Programu  II  p.n.: Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych Ministra Zdrowia. Dofinansowanie przeznaczone będzie na wydanie monografii autorskiej pt.: Wzmacnianie rezyliencji u uczniów z grup ryzyka w szkole.

czytaj całość…

Relacja z pobytu prof. dr hab. Marii Deptuły i dr Wioletty Junik na Ukrainie

16 maja 2017
czytaj całość

W dniach 25-29 kwietnia 2017 roku prof. dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik, z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, na zaproszenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i Władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franko w Drohobyczu przebywały służbowo na Ukrainie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży oraz badania naukowe w tym obszarze.

Relacja z pobytu w załączniku.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz