Aktualności

Nowy kierunek studiów - pedagogika resocjalizacyjna

06 kwietnia 2018

Pedagogika resocjalizacyjna to nowy kierunek studiów w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który będzie można studiować już od października. Studia te mają charakter dualny – zajęcia dydaktyczne łączą się z praktycznymi realizowanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

czytaj całość…

Prace absolwentek logopedii wśród najlepszych w Polsce

18 grudnia 2017

18 grudnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala finałowa XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Wśród nagrodzonych znalazły się aż dwie prace z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

czytaj całość…

dr hab. Przemysław Grzybowski z nagrodą MNiSW

14 grudnia 2017

poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. 60 najlepszych przedstawicieli świata akademickiego - naukowcy, dydaktycy i organizatorzy - nagrodzeni zostali jedną z najbardziej prestiżowych nagród polskiej nauki - Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

czytaj całość…

Spotkanie z prof. Olivierem Francomme

06 grudnia 2017

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece UKW odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem. Gościem specjalnym konferencji zatytułowanej „Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników” był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji

czytaj całość…

Polsko-ukraiński projekt

30 listopada 2017

21 listopada 2017 na terenie naszej uczelni został zainaugurowany projekt pt.: Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków do dyspozycji Ministra Zdrowia.

czytaj całość…

Niemal pół miliona złotych na realizację zadania „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna..."

25 października 2017

Dr Wioletta Junik z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 443 72,97 złotych na realizację zadania pt. „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie”.

czytaj całość…

I miejsce w tenisie stołowym dla dr Ewy Krause

24 października 2017
czytaj całość

21 października br dr Ewa Krause pracownik Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdobyła I miejsce wśród kobiet w tenisie stołowym, podczas XIX Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy Nauczycieli w Tenisie Stołowym i Darcie.

czytaj całość…

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów do prac badawczo-rozwojowych

13 października 2017

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki UKW) oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedagogów specjalnych pracujących na I etapie edukacji do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018 w trybie konkursowym.

czytaj całość…

350 tysięcy złotych na program profilaktyczny „Niebieskoocy” w naszej szkole

12 czerwca 2017

Prof. dr hab. Maria Deptuła, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW oraz pracujący pod jej opieką naukową doktorant Szymon Borsich uzyskali w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie w wysokości niemal 350 tysięcy złotych na opracowanie, pilotażową realizację i ewaluację programu profilaktycznego „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej. Tytuł programu jest związany z filmem pod tytułem  „Niebieskoocy”  (scenariusz i reżyseria: Bertram Verhaag), który porusza problem stereotypowego postrzegania i dyskryminacji osób uznanych za inne.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz