Aktualności

Spotkanie z SUPERNIANIĄ - DOROTĄ ZAWADZKĄ

11 grudnia 2017
czytaj całość

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej UKW w  Bydgoszczy zaprasza 13.12.2017 roku (godz. 11:30, Aula Nova UKW) na spotkanie z SUPERNIANIĄ - DOROTĄ ZAWADZKĄ na temat: Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera we  wspieraniu rozwoju inteligencji emocjonalnej (EQ) u dzieci w wieku przedszkolnym. Zapraszamy serdecznie - wstęp  wolny. 

czytaj całość…

Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia - spotkanie z prof. Olivierem Francomme

06 grudnia 2017
czytaj całość

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece Głównej UKW odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół prof. dr hab. Ewy Filipiak, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem. Gościem specjalnym konferencji zatytułowanej „Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników” był prof. Olivier Francomme z Universite De Picardie Jules Verne (UPJV-ESPE) w Amiens we Francji, przedstawiciel ICEM - L’Institut Coopératif de l’École Moderne - Pédagogie Freinet.

czytaj całość…

Odbiór decyzji stypendialnych

05 grudnia 2017

Od poniedziałku do środy w Biurze Samorządu Studenckiego przy ul. Łużyckiej 21 (Akademik Atomek) można odebrać swoje negatywne decyzje dotyczące Stypendium Rektora 2017.

czytaj całość…

Sprawozdanie z pobytu delegacji ukraińskiej w ramach projektu "Polsko-ukraińska..."

30 listopada 2017

W dniu 21 listopada 2017 na terenie naszej uczelni został zainaugurowany projekt pt.: Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju  systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków do dyspozycji Ministra Zdrowia.

czytaj całość…

Niemal pół miliona złotych na realizację zadania „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna..."

25 października 2017

Dr Wioletta Junik z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 443 72,97 złotych na realizację zadania pt. „Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie”.

czytaj całość…

I miejsce w tenisie stołowym dla dr Ewy Krause

24 października 2017
czytaj całość

21 października br dr Ewa Krause pracownik Zakładu Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdobyła I miejsce wśród kobiet w tenisie stołowym, podczas XIX Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy Nauczycieli w Tenisie Stołowym i Darcie.

czytaj całość…

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów do prac badawczo-rozwojowych

13 października 2017

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki UKW) oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedagogów specjalnych pracujących na I etapie edukacji do prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium w roku akademickim 2017/2018 w trybie konkursowym.

czytaj całość…

350 tysięcy złotych na program profilaktyczny „Niebieskoocy” w naszej szkole

12 czerwca 2017

Prof. dr hab. Maria Deptuła, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW oraz pracujący pod jej opieką naukową doktorant Szymon Borsich uzyskali w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie w wysokości niemal 350 tysięcy złotych na opracowanie, pilotażową realizację i ewaluację programu profilaktycznego „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej. Tytuł programu jest związany z filmem pod tytułem  „Niebieskoocy”  (scenariusz i reżyseria: Bertram Verhaag), który porusza problem stereotypowego postrzegania i dyskryminacji osób uznanych za inne.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz